Tasarımı Kaydet  Kapat
Dersler Anasayfa  Forum  Blog

Yeni Sayfa Ekleme

Yeni sayfa oluşturma formunda Editor yardımıyla rahatlıkla istenilen şekilde sayfa tasarlanabilir.

Resim 1

Sayfa oluşturma için gerekli olan sayfa özellikleri sırasıyla girilir;

Sayfa Şablonu:
Sayfaların aktif olup kullanıcı tarafından görülmesi için mutlaka bir şablona bağlanması gerekmektedir. Her sayfaya ait özel bir şablon seçilebilir. Veya belirli sayfalara belirli şablonlar atanabilir.Select kutusu içerisinde olan şablonlardan biri seçilir.
 
Resim 2
Seçilen şablon üzerinde bir değişiklik yapılmak istenildiği taktirde şablon isminin yanında bulunan düzenle butonu seçilir.
 
Resim 3
Düzenlenmek istenen şablonun içine girilir ve artık bu bölümde sayfa için gerekli olan, istenilen blok ya da moduller şablona yerleştirilip düzenleme tamamlanır. Şablon Dizayn hakkında bilgi için bknz  
Sayfa Tanımlayıcı İsim
Sayfaların ayırt edilmesi için tanımlayıcı sayfa ismi verilir Örnek: Etkinlik Sayfası
Sayfa Url'si
İstenildiği taktirde sayfaya yönetici tarafından URL İsmi tanımlanabilir. Eğer bu kısım boş bırakılırsa sayfa kaydedildiğinde sistem otomatik olarak Sayfa tanımlayıcı ismini kullanarak Sayfa URLsi ekler.
Resim 4
 
Resim 5

Sayfa Urlsinin yanındaki sarı alan sayfanın uzantısının .aspx olmasını ya da seo şeklinde görüntülenmesini gösterir. Bu özellik Kontrol Paneli > özelleştir > Tema Ayarları > Genel Ayarlar menusu altında yapılmaktadır.

Resim 6
Sayfa İçerik Başlığı
Sayfaya ait isim başlığı yazılır.
Anahtar kelimeler (meta keyword)
Web üzerinde arama yapıldığında bu sayfanında arama motorlarında görüntülenmesi için Anahtar kelimeler eklenir.
Açıklama (meta Description)
Sayfanın Meta Description/Açıklama kısmı için bilgi girilir. Örnek:Demo Site | Anasayfa
Arama Motorları İndekslesin mi?
Oluşturulan sayfa arama motorları tarafından indexlensin isteniyorsa, seçme kutusu işaretlenir.
Kimler Görebilir?
Kimler görebilir özelliğinde, sayfa kimler tarafından görüntülensin isteniyorsa o seçenek işaretlenir. Örnek: Sadece Üyeler, Sadece Üye Olmayanlar, Hiçkimse, Herkes şeklinde seçeneklerden biri seçilir.
Sayfa İçerik Başlığı
Oluşturulan sayfanın içeriğine ait bir başlık girilir
Sayfa İçeriği
Bu bölümde sayfa istenilen şekilde tasarlanabilir.
 
Resim 7
Zengin içeriğe sahip editör yardımıyla
 
Resim 8
veya kaynak kod yardımıyla
 
Resim 9
sayfa elemanları oluşturulur.

Gerekli bilgiler girilip, içerik eklendiği zaman Kaydet butonuna basılarak artık sayfa kullanılmaya hazır hale gelmiş olur.